Firemné vzdelávanie

Tak ako všade, aj vo firmách závisí výkon celku od výkonu jednotlivcov a ich vzájomnej spolupráce. Podľa atmosféry na pracovisku zistíte nakoľko Tím využíva svoj potenciál. Pokiaľ má byť tím výkonný, potrebuje hodnoty, ktoré všetkých členov spájajú v spoločnej vízii. Aby jednotlivec dokázal nasledovať hodnoty tímu, potrebuje vedieť, čím práca pre tím podporuje jeho vlastný život a v prostredí rôznorodých pováh a komunikačných typov dobre rozumieť sebe - svojim emóciám, myšlienkam a víziám. Naučiť sa ako ich podať ďalej aby rozumeli všetci ostatní... Javí sa, že tím najefektívnejším riešením je využiť to čo nám je prirodzené...