Uvoľnenie od Egostratégií

Jeho základ je postavený na starodávnom Súfijskom učení o eneagrame. Toto učenie sa využíva na pochopenie ľudského správania pre účely porozumenia si či už v oblasti súkromného života a čoraz viac v oblasti firiem a organizácií. Jeho základnou funkciou je definovať si základné egostratégie, ktorými nás obmedzuje naše ego. Vďaka bunkovým spomienkam a odblokovaniu minulých emocionálnych zranení môžeme opustiť negatívne formy správania a odblokovať prirodzený potenciál človeka. Tento proces je nádstavbový a možno ho absolvovať až po emocionálnej ceste. Podmienkou je totiž zvládnutie prirodzenej zručnosti prechodu emocionálnymi vrstvami do zdroja. S absolvovaním je spojená príprava ktorá klientovi zaberie asi jednu hodinu času.