Proces zmeny presvedčenia

Je častou súčasťou ostatných procesov. Pomáha klientovi preprogramovať svojej vnímanie reality z „negatívneho“ na „pozitívne“. Dôležitou súčasťou dlhodobého efektu je však prechod vrstvami a uvoľnenie traumy, pri ktorej presvedčenie vzniklo. Preto sa často kombinuje s klasickou emocionálnou cestou.