Fóbie a strachy

je to špecifický proces zameraný na zmenu spomienky, ktorá u vzniku fóbie stála. Niekedy je ho nutné kombinovať s klasickým emocionálnym procesom aby sme zrušili vnútorné nastavenie, ktoré vytvára predpoklady pre vznik fóbií.