Čo je to Cesta?

Je vedeným procesom hĺbkového liečenia bunkovej pamäti. Zameriava sa na poznanie, uvoľnenie a ozdravenie starého systému presvedčení a negatívnych vzorcov správania. Pomocou cesty sa veľmi prirodzeným spôsobom učíte zaobchádzať so stresom, strachmi, problémami s vlastnou sebahodnotou, fóbiami, stravovacími excesmi, podráždenosťou, vyčerpanosťou, stratou životnej energie, motivácie, nezdravými emocionálnymi a fyzickými návykmi, ktoré vedú k vznikom a pretrvávaniu chronických, ale aj akútnych ochorení. Na rozdiel od iných terapií je cesta vedená poza myseľ a štruktúry ega, priamo ku koreňom problémov. Je to veľmi prirodzený proces, ktorý sa dotýka starých zranení na hlbokej bunkovej úrovni. A úplne prirodzene vstupuje do jadra ich vzniku, kde dochádza k odpusteniu a opusteniu nezdravých presvedčení a ich nahradeniu novými liečivými. Tým sa uvoľní obrovské množstvo energie, ktoré ďalej môžete využívať pri tvorení svojho života z hlbokej úrovne vášho vedomia.

Aký prináša úžitok?

Proces cesty Vám pomôže sa celkom zbaviť starej potlačenej emocionálnej batožiny, ktorú ste so sebou ťahali celé roky. V procese cesty v sebe objavíte svoj doteraz nepoznaný skrytý talent a potenciál, ktorý pod všetkými tými minulými emocionálnymi zraneniami ostal uväznený a nemohol viac podnecovať a inšpirovať Váš život. Oživí prirodzenú liečivú schopnosť Vášho tela zaobchádzať s emóciami a každodennými problémami a tak dá do vašich rúk moc nad vlastným životom. Pomôže Vám s láskou uchopiť a uzdraviť predchádzajúce traumatické životné udalosti, ktoré sú po dlhý čas zdrojom komplikácií Vášho života a počas jedného či viacerých procesov nastane úplné uvoľnenie, vnútorné zmierenie a oslobodenie. Urýchli a zvýši Vašu zručnosť a schopnosť zaobchádzať aj so silnými emóciami vznikajúcimi počas bežných dní. Schopnosť nechať emócie prechádzať telom bez vytvárania príbehov a tým aj komplikácií vo Vašom živote... Stúpne Vám energia, sebaistota a radosť zo života... Dôležitou súčasťou procesov je hlboký zážitok „Zdroja“, stavu bytia za emóciami, s ktorým prichádza hlboké uvoľnenie, uvedomenie si vlastnej podstaty, radosti, priestoru... ktorý je stále prítomný pod všetkou existenciou a formami.